Oferte locuri de munca top

Iluminat public: 470 de dosare aprobate spre finantare

Au fost aprobate 470 de dosare de finațare prin Programul Iluminat Public 2021 pentru

modernizarea sistemelor de iluminat public. (lista atasata la finalul stirii)

Primăriile vor înlocui corpurile de iluminat existente, care au un consum ridicat de energie electrică, cu corpuri de iluminat cu LED. În situația în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncționale se va completa sistemul de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED.

De asemenea, din această finanțare vor fi achiziționate și instalate sisteme de telegestiune aferente acestor obiective de investiții.

“Prin implementarea noilor tehnologii vom obține o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și a cheltuielilor pe care localitățile din întreaga țară le alocă pentru iluminatul public” a precizat preşedintele AFM, Laurențiu-Adrian Neculaescu.

În cadrul Programului Iluminat public 2021, finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți, după cum urmează:

* pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori — maximum 1.000.000 lei;

* pentru comune cu o populație de peste 5.001 de locuitori — maximum 2.000.000 lei;

* pentru orașe — maximum 3.000.000 lei;

* pentru municipii de rang 0 — municipiul București — maximum 25.000.000 lei;

* pentru municipii de rang I — maximum 6.000.000 lei;

* pentru municipii de rang II — maximum 5.000.000 lei.

Viitor ansamblu turistic, de aproape 60 mii mp scd

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus