Oferte locuri de munca top

Iasiul cauta proiectanti pentru PUZ Parc Industrial Holboca

Încă un pas a fost făcut în realizarea unui parc industrial în Iași. Autoritățile județului au scos la licitație contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare faza Plan Urbanistic Zonal, pentru realizarea obiectivului de investiții Parc Industrial Holboca.

Vor fi achiziționate o serie de servicii de proiectare, acestea fiind:

  • Studiu topografic cu viza OCPI.
  • Studiu geotehnic verificat Af.
  • Documentații suport necesare obținerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.
  • Studiu de oportunitate.
  • Documentația PUZ – Parc industrial Holboca.

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”.

Valoarea estimată a contractului este de 159.663 lei fără TVA, finanțarea fiind din fondurile Consiliului Județean Iași.

Durata estimată a prestării serviciilor este de 6 luni și este stabilită de Autoritatea Contractantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării serviciilor.

Viitorul parc industrial va fi construit pe o suprafață de 300.000 mp, în comuna Holboca, adiacent drumului județean DJ 248D și căii ferate magistrale București — lași – Ungheni.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19 octombrie 2021.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus