Oferte locuri de munca top

Hotelul Casablanca din Craiova va fi modernizat, in viitor

Proiectul de extindere a Hotelului Casablanca din Craiova este pregătit de investitori.

În acest sens, a fost solicitat un certificat de urbanism pentru lucrări de intervenție, consolidare, extindere, supraetajare pentru Complexul Restaurant, Hoteliera Casablanca, situat în Calea Severinului nr. 42C, Craiova, județul Dolj.

De asemenea, investitorii propun și înființarea unui centru spa cu bazin, precum și lucrări de reconfigurare rețele utilități, reamenajare incintă.

Proiectul a fost anunțat de firma de consultanță pentru afaceri Appraisal & Valuation S.A, listată la Bursa de Valori. Firma este controlată de acționarul majoritar Ioan Andrei Botiș, fiind reprezentantul exclusiv în România al NAI Global (rețea de firme imobiliare comerciale independente).

Pentru noul proiect au fost stabilite mai multe etape:

Planificare și Proiectare (identificarea nevoilor și obiectivelor proiectului; Realizarea studiilor de fezabilitate și analiza costurilor; Consultarea arhitecților, inginerilor structurari și a specialistilor pentru elaborarea planurilor și proiectelor; Evaluarea opțiunilor de finanțare și elaborarea unui plan financiar detaliat, inclusiv identificarea și negocierea unei finanțări bancare adecvate).

Obținerea autorizațiilor și aprobărilor: (finalizarea proiectului de arhitectură, depunerea cererilor și documentelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire aprobării planurilor și a altor autorizații necesare conform legislației locale; Identificarea și pregătirea documentației necesare pentru solicitarea de finanțare bancară, inclusiv planuri de afaceri, proiecții financiare și evaluare).

Nou supermarket, in apropierea Capitalei

Finanțarea bancară: (identificarea și evaluarea ofertelor bancare pentru împrumuturi, inclusiv analiza costurilor, ratelor dobânzilor și condițiilor de rambursare; negocierea termenilor și condițiilor împrumutului cu instituția financiară selectată și finalizarea documentației necesare pentru obținerea finanțării).

Lucrări de construcție: (executarea lucrărilor de construcție pentru extindere și supraetajare conform planurilor aprobate; Realizarea lucrărilor de recompartimentare parțială pentru a adapta spațiile la noile cerințe și funcțiuni; Monitorizarea și gestionarea costurilor de construcție în conformitate cu planul financiar stabilit și alocarea eficientă a resurselor financiare disponibile).

Finalizare și finisare: (Finalizarea lucrărilor de construcție și instalare a echipamentelor;  Verificarea și testarea tuturor sistemelor și facilităților pentru a se asigura că funcționează corect; Monitorizarea performanței financiare a proiectului și raportarea rezultatelor către părțile interesate, inclusiv banca, și finanțatori).

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus