Oferte locuri de munca top

Holcim a investit 6 mil. euro în managementul deşeurilor

Fabrica Holcim Campulung + platforma ecovalorHolcim România a finalizat extinderea platformei ecovalor de la Câmpulung, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Investitia s-a ridicat la peste 6 milioane de euro, din care 1,6 milioane de euro au provenit din Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, în baza unui contract de finantare încheiat cu Ministerul Economiei.
Proiectul de investiţii a fost implementat în localitatea Valea Mare Pravăţ, judeţul Argeş, timp de 20 de luni, şi a prevăzut achiziţia a 10 echipamente necesare desfăşurării procesului tehnologic de co-procesare, precum şi construirea unei hale de tocare-preomogenizare, având o suprafaţă de 1.160,88 mp.
“Prin implementarea acestui proiect,competitivitatea companiei noastre va creste, în special în ceea ce privestereducerea decalajelor de productivitate, prin co-procesarea eficientă a deşeurilor solide. Totodată, investitia va conduce la crearea imediată de noi locuri de muncă”, a declarat Nils Kruse, director general ecovalor.
ecovalor este organizaţia de management al deşeurilor a Holcim România, care deţine două platforme de gestionare a deşeurilor în Aleşd şi Câmpulung. Compania ecovalor a fost înfiintată în 2005 si furnizează generatorilor de deşeuri din România soluţii de gestionare a deşeurilor de ultimă generaţie. De asemenea, ecovalor permite Holcim România să îşi reducă consumul de resurse naturale neregenerabile.
Co-procesarea deseurilor a fost introdusă în fabricile de ciment ale Holcim România încă din 2003, odata cu aparitia legislatiei în vigoare în perioada premergătoare aderării României la Uniunea Europeană. Până în prezent au fost realizate investitii de peste 32 de milioane de euro pentru dezvoltarea co-procesarii în fabricile de ciment de la Alesd si Câmpulung.

Holcim (Romania) S.A. deţine 2 fabrici de ciment în Câmpulung şi Alesd, o staţie de măcinare şi un terminal de ciment la Turda, 13 staţii ecologice de betoane, 3 staţii de agregate, 2 staţii de lianţi speciali şi un terminal de ciment în Bucureşti.

Sus