Oferte locuri de munca top

Guvernul a aprobat Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii

Guvernul a aprobat prin hotărâre Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. Acesta stabileşte cadrul normativ general, obiectivele, conţinutul, organizarea şi modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcţii.

Controlul de stat al calităţii în construcţii se aplică tuturor construcţiilor, inclusiv instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursa de finanţare. Excepţie fac locuinţele unifamiliale cu un singur nivel (parter) şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii şi lucrările de construcţii care se pot executa fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, potrivit legii.

Controlul de stat al calităţii în construcţii urmăreşte, în principal, respectarea prevederilor legale privind:

 • performanţa şi conformitatea produselor pentru construcţii;
 • atestarea şi autorizarea specialiştilor în domeniul construcţiilor;
 • acreditarea sau autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii;
 • certificarea sistemelor de management al calităţii în construcţii;
 • certificarea performanţei energetice şi auditarea energetică a clădirilor;
 • reglementările tehnice în construcţii;
 • verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor;
 • verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuţiei construcţiilor, auditul energetic al clădirilor;
 • asigurarea activităţii metrologice în construcţii;
 • recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie;
 • comportarea în exploatare a construcţiilor şi intervenţiile în timp asupra acestora;
 • postutilizarea construcţiilor.

Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) şi din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 34  din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (republicată, cu modificările ulterioare), prin structurile proprii de control ale acestora.

În condiţiile în care se constată încălcarea dispoziţiilor legale şi a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, personalul cu atribuţii de control şi inspecţie poate dispune măsuri de remediere, poate aplica sancţiuni sau, după caz, poate dispune chiar oprirea executării lucrărilor realizate necorespunzător.

Actul normativ adoptat ieri, 5 iulie, va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Citiți și:

Proiect cu 100 de apartamente, in pregatire in Capitala

Un nou incubator de afaceri, amenajat la malul marii

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus