Oferte locuri de munca top

Granturi pentru firmele de constructii, de pana la 1 mil euro, pentru retehnologizare

Au fost aprobate mai multe modificări privind microgranturile și granturile pentru capital de lucru, oferite prin Programul Operaţional Competitivitate – POC 2014-2020.

Aceastîă finanțare ce este valabilă inclusiv pentru firmele de construcții.

Acțiunea 4.1.1. „Investiții în activități productive”

Pentru Acțiunea 4.1.1 vor fi finanțate granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor în vederea refacerii capacității de reziliență, în valoare de 350 milioane euro FEDR, astfel:

* Granturile pentru investiții necesare retehnologizării, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 200 mii euro și 1 miliom euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în Clasa Clasa C – Industria Prelucrătoare, fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției; Clasa F – Construcții; Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică. Alocare: 300 milioane euro FEDR.

* Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minim 50 mii euro și maxim 200 mii euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, pentru beneficiarii care își desfășoară activitate in Clasa P Invățământ, Clasa Q Sănătate si asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii. Alocare: 50 milioane euro FEDR;

Tarife mai mici si personal disponibil in provincie

Decizii pentru acțiunea 4.1.2 – „Sprijin pentru capital de lucru”

Prin acțiunea 4.1.2 se va oferi sprijin IMM-urilor pentru susținerea activităților curente, prin acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, astfel:

* microgranturi pentru activităţi specifice din domeniul industriei agroalimentare, în valoare de 5.000 de euro, sub formă de sumă forfetară. Alocare: 25 milioane euro FEDR-REACT EU.

* granturi pentru capital de lucru pentru activităţi specifice din domeniul industriei agroalimentare, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 120 mii euro. Alocare: 125 milioane euro FEDR-REACT EU.

Proiect industrial, dezvoltat in doua etape

Acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru s-a avut în vedere pe tot lanțul de producție primară, prelucrare și desfacere pentru IMM-urile din domeniile de activitate al industriei alimentare precum și a sectorului agroalimentar care a fost afectat în întregime de pandemia de COVID, pentru a nu exista discriminări.

Cheltuielile aferente producției primare agricole sunt suportate din cofinanțarea bugetului de stat ca urmare a posibilității de a deconta de la Comisia Europeană un procent de 100% cheltuieli eligibile din fondurile alocate FEDR.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

 

Sus