Oferte locuri de munca top

Granturi pentru firme: pana la 500 mii euro pentru investitii in energie verde

Guvernul urmează să aprobe astăzi în regim de urgențăm măsurile pentru acordarea de granturi cu o valoare de maximum 500 mii de euro, din fonduri europene, pentru stimularea investițiilor în domeniul eficienței energetice și resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri.

Schema are scopul de a sprijini mediul de afaceri pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii, precum și celor specifice proceselor tehnologice, cât și pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile.

Prin măsurile propuse sunt sprijinite investiții în înlocuirea echipamentelor, retehnologizare / modernizare și de realizare a investițiilor în monitorizarea și optimizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, cu impact direct în eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea unor economii considerabile de energie la nivelul întreprinderilor, utilizarea energiei produse din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, precum și reducerea intensității energetice și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cladire mixta, turism-comert, in planul unui investitor local

Investițiile finanțate trebuie să aibă un impact pozitiv în ceea ce privește:

* reducerea consumului de energie electrică și termică, resurse energetice, de către IMM-uri și întreprinderile mari în calitate de beneficiari;

* reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției specifice din prezenta schemă;

* reducerea intensității energetice a activității IMM-urilor și întreprinderilor mari;

* dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a consumului de energie și a progreselor în materie de eficiență energetică realizate de către operatorii economici;

* stimularea investițiilor realizate de operatorii economici în vederea reducerii consumului de energie și creșterii eficienței energetice a activității economice.

Este in pregatire un cartier de vile, in apropierea unui municipiu

Granturile vor avea o valoare minimă de 50.000 euro și o valoare maximă de 500.000 euro.

Beneficiarii trebuie să finalizeze proiectele de investiții până la data de 31 decembrie 2023.

Depunerea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, inclusiv soluționarea contestațiilor va fi realizată în cadrul platformei IMM Recover.

Ulterior semnării contractului de finanțare, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile vor încărca în sistemul informatic MySMIS2014 cererea de finanțare și documentele suport necesare implementării tehnice și financiare a proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus