Oferte locuri de munca top

Granturi nerambursabile pentru fabricarea produselor de constructii

Pentru dezvoltarea de noi afaceri în industria prelucrătoare, statul va acorda din această toamnă granturi nerambursabile.

O nouă schemă de ajutor de stat a fost propusă în acest sens pentru noi activităţi economice în industria prelucrătoare, printre care se numără și fabricarea produselor pentru construcții.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 milioane euro. Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 150 milioane euro.

Se pot emite acorduri pentru finanţare, în baza prezentei scheme, până la data de 31 decembrie 2023.

Aproape 20 mii mp de spatii industriale noi, langa Capitala

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Cheltuieli elegibile

Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se referă la investiţii în:

 • active corporale și necorporale legate de demararea unei unităţi noi;
 • extinderea capacităţii unei unităţi existente;
 • diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate;
 • schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;
 • crearea de noi locuri de muncă.

Peste 17 mii mp de noi spatii de depozitare si birouri, investitie a unui retailer

Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin cinci ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin trei ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

Sectoare eligibile

Legat de domeniul construcțiilor, următoarele domenii vor putea accesa granturi:

 • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplarie, pentru construcții
 • 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
 • 233 Fabricarea materialelor de construcții din argilă
 • 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
 • 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
 • 235 Fabricarea cimentului, varului și ipsosului
 • 2351 Fabricarea cimentului
 • 2352 Fabricarea varului și ipsosului
 • 236 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
 • 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
 • 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
 • 2363 Fabricarea betonului
 • 2364 Fabricarea mortarului
 • 2365 Fabricarea produselor din azbociment
 • 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 • 237 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
 • 251 Fabricarea de construcții metalice
 • 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.

Hotărârea ar trebui să intre în vigoare la data de 1 septembrie 2022.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus
Translate »