Oferte locuri de munca top

Ghisee unice pentru consiliere energetica

Vor fi înființate ghișee unice de informare care să acorde servicii de consiliere energetică privind implementarea instalațiilor de producere a energiei din surse regenerabile la nivelul clădirilor și gospodăriilor.

Măsura este inclusă într-un proiect de OUG, intrat în consultare publică.

Consiliile județene și Primăria București vor înființa câte un ghișeu unic de informare și consiliere pentru renovarea energetică și implementarea noilor instalații de producere a energiei din surse regenerabile la nivelul locuințelor.

Ghișeele unice de eficiență energetică se organizează în limita posturilor aprobate la nivelul instituțiilor, prin redistribuirea sarcinilor și personalului în cadrul instituției.

În situația în care nu dispun de personal de specialitate suficient pentru a asigura sarcinile stabilite prin prezentul act normativ, consiliile județene pot organiza concursuri pentru recrutarea personalului de specialitate necesar funcționării ghișeelor unice.

Pentru județele/municipiul București pentru care înființarea ghișeelor este obligatorie se poate aproba suplimentarea cu două posturi.

Pentru celelalte autorități ale administrației publice locale, organizarea ghișeelor unice de renovare este opțională.

Finanțarea existentă prin PNRR este limitată, fiind alocată doar pentru sprijinirea înființării a unui număr limitat de ghișee și fonduri pentru mobilier, echipamente IT și formare profesională pentru câte două persoane din fiecare din cele 42 de ghișee unice distribuite uniform în teritoriu.

Autoritățile administrației publice locale pot semna acorduri de parteneriat cu asociații profesionale și organizații non guvernamentale din domeniul construcțiilor și arhitecturii, instalațiilor, auditului energetic sau cu societăți prestatoare de servicii energetice.

Parc fotovoltaic langa Capitala, infiintat cu aproape 90 mil euro

Institutul Național de Administrație asigură formarea profesională unitară a personalului care lucrează în ghișeele unice de eficiență energetică.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus