Oferte locuri de munca top

Gestiunea resurselor umane in sectorul bugetar

Nu există un cadru legal pentru ca funcționarii publici să își desfășoare activitatea de la domiciliu sau ca programul de lucru al acestora să fie redus de la 5 la 4 zile, susțin inițiatorii unei noi propuneri legislative, depuse în Senat spre dezbatere.

Codul administrativ nu cuprinde prevederi pe baza cărora raportul de serviciu al funcționarilor publici ar putea fi suspendat prin decizia unilaterală a conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia aceștia își desfășoară activitatea, similar prevederilor art 52 și 53 din Codul Muncii.

Pe perioada stării de urgență, numai o parte dintre cei care își desfășoară activitatea în sectorul public, și anume persoanele angajate pe baza unui contract individual de muncă pot intra în șomaj tehnic.

Așadar, în prezent nu există legislație care să permită luarea de măsuri similare  ”șomajului tehnic” sau reducerii de program în cazul funcționarilor publici.

În acest context, mai mulți deputați și senatori au înaintat propunerea de instituire a unui regim juridic care să permită, pe de o parte, egalitatea de tratament între angajații sectorului privat și totalitatea celor care își desfășoară activitatea în sectorul public, pe de altă parte, să instituie proceduri și criterii obiective în luarea unor măsuri unilaterale atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual.

Pentru a-i proteja pe aceștia în fața unor eventuale abuzuri din partea conducătorului instituției publice, cât și pentru a oferi acestuia un instrument obiectiv de decizie, ar urma să fie instituite reguli specifice pentru întocmirea unui plan special de gestiune a resurselor umane, singura bază pentru luarea unor decizii unilaterale de gestiune a personalului bugetar în situații deosebite. Se va pune accent pe fluctuația, în timp, a gradului de încărcare cu sarcini de serviciu a instituției sau autorității publice ca indicator obiectiv, măsurabil, pe baza căreia se pot dispune măsuri de limitare a programului de lucru sau chiar de suspendare a raporturilor de muncă și de serviciu.

Aceste prevederi nu vor fi valabile pentru angajații din asistența medicală, justiție, învățământ, sistemele de apărare, siguranța publică și securitate.

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 90 de vile, in prima etapa a unui amplu proiect rezidential

Investitii de 18 mil euro in modernizarea unor drumuri judetene

Unitate agricola, extinsa si modernizata cu peste 3 mil euro

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus