Oferte locuri de munca top

Gestionarea deseurilor, dupa noi reguli

Urmează să fie aprobat un nou ghid privind Reglementările specifice din domeniul deșeurilor, realizat în urma sistematizării legislației aferente gestionării deșeurilor. (document atașat la finalul articolului).

Astfel, operatorii economici care generează deșeuri vor trebui să țină o evidență a gestiunii acestora.

Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice vor fi obligați să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate în lista deșeurilor prevăzută în Ghid, după care să întocmească o listă a acestora.

Datele centralizate anual privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, la cererea acestora.

De asemenea, operatorii economici vor fi responsabili pentru preluarea şi valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deşeurilor de ambalaje după cum urmează:

* operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, operatorii economici care importă/achiziţionează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;

* operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;

* operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;

* operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

Prin nol Ghid vor fi instituite măsuri precum:

* prevenirea și reducerea generării de deșeuri și gestionarea eficientă a acestora;

* reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;

* educerea efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora;

* transportul şi trasabilitatea deşeurilor.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus