Solplanet x AeroFix

Gaze si eletricitate: Cum pot fi rezolvate neregulile intalnite de clienti la operatorii de gaze naturale si electricitate

Problemele sesizate de clienții finali care nu au fost rezolvate de către prestatorii de servicii din sectorul energiei electrice și termice produse în cogenerare și sectorul gazelor naturale vor fi soluționate de Autoritatea Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Aceasta conform unei proceduri intrată ieri în vigoare.

Astfel, ANRE se va ocupa de soluționarea petițiilor/sesizărilor/reclamațiilor la adresa unui prestator de servicii/activități. Documentele vor fi însoțite de răspunsul prestatorului sau cel puțin de dovada transmiterii solicitării prealabile către operator.

Cine poate trimite petiții, sesizări și reclamații

Poate formula o petiție/sesizare/reclamație împotriva unui participant la piața de energie/titular de licență/titular de atestat/titular de autorizație persoana fizică sau juridică. Aceasta dacă prin actul emis de către oricare dintre aceștia sau prin răspunsul primit la cererea sa consideră că îi este încălcat un drept recunoscut de lege sau un interes legitim. Același lucru este valabil și în cazul în care persoana fizică sau juridică nu a primit un răspuns în termenul prevăzut de legislația aplicabilă.

Soluționarea petițiilor/sesizărilor/reclamațiilor

Înainte de a adresa o petiție/sesizare/reclamație la ANRE spre soluționare, solicitantul are obligația ca, în prealabil, să se adreseze prestatorului de servicii/activități de a cărei prestație este nemulțumit.

Petiția/Sesizarea/Reclamația adresată ANRE trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare ale solicitantului, ale persoanei reclamate, descrierea speței, precizarea temeiului legal pe care își întemeiază reclamația.

Începând cu 1 ianuarie 2021, petițiile/sesizările/reclamațiile adresate ANRE spre soluționare care nu sunt însoțite de răspunsul formulat de participantul la piața de energie/titularul de licență/titularul de atestat/titularul de autorizație sau de dovada transmiterii solicitării către acesta conduc la clasarea acestora prin emiterea unui răspuns în acest sens.

Documentele se trimit către ANRE în scris, prin poștă, prin depunerea în mod direct la registratură, prin completarea formularului dedicat existent pe pagina proprie de internet a ANRE, prin transmiterea în format electronic la adresa de e-mail a ANRE, sau prin transmiterea la numărul de fax.

Termenul standard de soluționare a petiției/sesizării/reclamației și de transmitere a răspunsului către solicitant este de 30 de zile de la data înregistrării petiției, sesizării sau reclamației.

 

Descărcați aici Procedura privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus