Oferte locuri de munca top

Gaze naturale: autorizatii pentru proiectare, executie si exploatare

Urmează să fie îmbunătățit procesul de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie și exploatare a obiectivelor în domeniul gazelor naturale.

Acest lucru va fi realizat prin revizuirea condiţiilor aplicabile solicitanţilor, conform unui proiect de ordin ANRE.

  • Astfel, procedura de acordare, modificare, vizare periodică a autorizaţiilor de proiectare sau execuţie a obiectivelor în sectorul gazelor naturale va fi simplificată.
  • Solicitanții vor putea transmite documentele necesare pentru autorizare în format electronic, în una dintre următoarele forme:
  • * prin încărcare pe pagina de internet a ANRE
  • * e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE
  • * prin încărcare în platforma PCUe
  • * pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE.

Peste 3 mii mp spatii comerciale si de servicii

De asemenea, vor fi modificate anumite cerințe necesare autorizării, cum ar fi cele privind personalul minim autorizat existent la momentul solicitării autorizarii și pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei sau cele cu privire la dotarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţilor permise conform tipului de autorizaţie deţinută.

  • Totodată, operatorul economic va fi obligat să asigure structura minimă de personal aferent fiecărui tip de autorizație deținut pe întreaga durată de valabilitate a autorizației.
  • În situaţia modificării structurii minime de personal avută în vedere la acordarea autorizaţiei, titularul autorizației va fi obligat să transmită la ANRE, în format electronic, la o adresă de e-mail publicată pe pagina de internet a ANRE, documentele privind modificarea structurii minime de personal, în termen de 15 zile de la data la care s-a produs modificarea.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus