Oferte locuri de munca top

Garantiile de buna executie: noile modificari vor intra curand in vigoare

Noi prevederi legate de garantiile de buna executie sunt la un pas de a intra in vigoare.

Camera Deputatilor a votat cele mai recente modificari in cadrul proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale.

Proiectul de lege a primit 205 voturi pentru si 80 de abtineri. (atasat forma pentru promulgare).

Rezultat anulat intr-o licitatie pentru modernizarea drumurilor

Astfel, in cazul în care părţile contractante convin, pentru contractele aflate în execuție, autoritatea contractantă va solicita constituirea unei noi garanții de bună execuție astfel:

* pentru produsele/serviciile/lucrările executate – minimum 30% din valoarea garanției inițiale aferente acestora, cu condiția ca acestea să fie certificate de către dirigintele de șantier și/sau inginerul/supervizorul/consultantul, după caz, și aprobate de autoritatea/entitatea contractantă, iar în cazul contractelor de lucrări, riscul pentru vicii ascunse să fie minim;

* pentru produsele/serviciile/lucrările rămase de furnizat/prestat/executat

– 100% din valoarea garanţiei iniţiale aferente acestora.

În cazul în care părţile contractante convin, instrumentele de garantare constituite sub forma asigurărilor de garanții pot avea forma juridică de contract de coasigurare sau de coasigurare comunitară.

În situația în care, până la îndeplinirea termenului de 150 de zile nu a fost constituită o nouă garanție, aceasta se constituie automat prin mecanismul reținerilor succesive.

Oferta unui mare constructor va fi reevaluata intr-un contract rutier

Pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale aflate în procedura de achiziție publică sau pentru care urmează a fi organizată o procedură de achiziție publică garanția de participare va fi constituita prin virament bancar sau instrument de garantare emis în condițiile legii, de orice instituție financiară sau societate de asigurări.

In prezent, proiectul de lege a fost depus la secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus