Oferte locuri de munca top

Garant Construct: Cum vor fi acordate facilitatile de finantare

A intrat în vigoare procedura de implementare a programului Garant Construct.

Garant Construct este destinat proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi implementate de IMM-urile și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor.

De asemenea, facilitățile sunt și pentru proiecte de investiții de scară mică ale unităților administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în anul 2022 pentru Garant Construct plafonul total este de 3 miliarde de lei.

Lucrari pentru exploatarea de noi cantitati de agregate minerale

Din această sumă, 2 miliarde de lei sunt pentru susținerea proiectelor de investiții ale  IMM-urilor și 1 miliard de lei pentru susținerea proiectelor UAT-urilor.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții (inclusiv perioada de grație), fără posibilitate de prelungire.

În cazul refinanțării creditelor de investiții, maturitatea creditului acordat nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale.

În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

Înregistrarea beneficiarilor în program

Înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

* solicitantul de finanțare garantată trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secțiunea imminvestplus.

* înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului alocat componentei și a bugetului aprobat al Programului;

* fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opțiunea pentru Programul IMM Invest Plus pe componentele acesteia și să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf sau, după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat

* aplicația software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării.

Un transportator propune un proiect imobiliar rezidențial

După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile în cadrul programului următoarele categorii de cheltuieli:

* achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții necesare proiectelor de constructii

* construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții

* achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;

* achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare

* finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;

* plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

 

Descărcați aici

Sus