Solplanet x AeroFix

Furnizorul de gaze naturale, schimbat mai usor

Urmează să fie simplificat procesul de schimbare a furnizorului de gaze. Modificările au fost propuse în contextul dificultăților legate de facturarea contravalorii serviciilor de distribuție recalculate. De asemenea, sunt probleme și în facturarea decontului final de lichidare la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, precum și în facturarea serviciilor de distribuţie aferente, pe baza unui consum estimat.

Astfel, conform unui proiect de Ordin al ANRE, va fi eliminată regularizarea tarifelor de distribuţie pentru anul anterior în cazul modificării încadrării locurilor de consum ale clienţilor finali.

Totodată, nu va mai fi obligatorie încheierea de acte adiționale pentru introducerea, modificarea sau unui loc de consum din contract.

În schimb, va fi obligatoriu ca operatorii de distribuţie să transmită o notificare electronică de confirmare şi să actualizeze în baza proprie de date lista locurilor de consum conform modificărilor confirmate, astfel încât la data intrării în vigoare a contractului de furnizare să fie actualizate informațiile aferente unui loc de consum.

În plus, s-a stabilit că, în cazul în care, în urma verificării datelor aferente contractului de furnizare introduse în baza de date de către operatorul sistemului de distribuție (OSD), furnizorul semnalează eventualele neconcordanţe, OSD are obligaţia de a asigura conformitatea informaţiilor până la data transmiterii datelor de măsurare conform contractului.

Citirea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare se face de către OSD în două cazuri:

* în perioada de citire şi cu periodicitatea de citire prevăzută în reglementările în vigoare;

* la începutul şi la sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a gazelor naturale.

În procesul de schimbare a furnizorului, citirea indexului echipamentului de măsurare pentru decontare aferent unui loc de consum nu se realizează de către OSD în situaţia în care clientul final transmite indexul autocitit.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus