Oferte locuri de munca top

Furnizorii vor putea intarzia raportarea contractelor cu prosumatorii

Furnizorii de energie electrică care au contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatori trebuie să transmită lunar, până cel târziu în ultima zi din luna următoare celei de raportare, către ANRE, informații privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu prosumatorii.

ANRE a propus ca termenul de raportare a datelor solicitate pentru luna iulie să fie prelungit până la data de 30 septembrie, prin excepție de la termenul prevăzut în ordinul inițial.

O aplicație informatică accesibilă direct din site-ul ANRE a fost dezvoltată pentru colectarea datelor privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatori.

Aplicația informatică va fi disponibilă pentru testare în cursul lunii septembrie și va permite utilizatorului transmiterea seturilor de date aferente informaţiilor solicitate.

O mutinationala isi va face extinde spatiile

Raportarea datelor de către titularii de licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice care au încheiate/încheie contracte de vanzare-cumparare a energiei electrice produse de către prosumatorii, se realizează conform formatului prevăzut în următoarele Machete:

* conform machetei prevăzută în Anexa nr. 8.2 (Ordinului ANRE nr. 52/2021), pentru prosumatorii care deţin capacităţi electrice de producere a energiei pentru electrice din surse regenerabile de energie cu putere instalată de cel mult 200 kW şi care beneficiază de compensare cantitativă;

* conform machetei prevăzută în Anexa nr. 8.3, pentru prosumatorii care deţin capacităţi electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere instalată cuprinsă între 200 şi 400 kW şi care beneficiază de regularizare financiară pentru toate contractele;

* conform machetei prevăzută în Anexa nr. 8.4, indiferent de puterea electrică instalată pe loc de consum, pentru contracte bilaterale negociate direct pentru vânzarea energiei electrice.

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus