Oferte locuri de munca top

Furnizor vs subcontractant: cum vor fi deosebiti in contractele de achizitii

A fost actualizată interpretarea calității de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorială, în urma celor mai recente modificări legislative.

Astfel, potrivit ANAP, demarcația dintre cele două calități este dată de următorul aspect:

* în cazul furnizorului, accentul cade pe punerea la dispoziție a produselor/serviciilor, acceptat fiind și că furnizorul le poate instala ori amplasa (ori prestează servicii către contractant)

* în cazul subcontractantului, acesta execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, activități care sunt parte din obiectul contractului de achiziție publică.

În ceea ce-l privește pe subcontractant (dar nu și pe furnizor), pot apărea situații potențial generatoare de conflict de interese, de aceea autoritatea contractantă este obligată să asigure publicitatea datelor de identificare ale subcontractantului propus în aceleași condiții în care este obligată să asigure publicitatea datelor ofertantului.

Autoritatea contractantă este îndreptățită să îi solicite ofertantului transmiterea de informații și de documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului propus cu privire la partea din contract pe care acesta urmează să o îndeplinească efectiv. Autoritatea contractantă poate să-l respingă pe acesta și să solicite ofertantului – o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară.

În termeni practici, furnizorii sunt persoane, organizații sau altă entitate care furnizează bunuri sau servicii, în scopul desfășurării adecvate a activității unei organizații, cum ar fi:

* producători, distribuitori, importatori de materii prime, materiale, semifabricate, echipamente, utilaje;

* prestatori de servicii (reparații, bănci, consultanță, medicale, sociale etc.);

* persoane fizice.

În esență, pentru îndeplinirea activităţilor aferente unei/unor părţi din contract, subcontractanţii propuşi de contractant trebuie să aibă capacitatea tehnică şi profesională pentru partea lor de implicare şi nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere.

Astfel, referitor la calitatea de furnizor într-un contract de lucrări sau servicii, sunt de luat în considerare următoarelor aspecte:

* nu echivalează cu realizarea, executarea lucrărilor/serviciilor respective;

* nu implică pentru acesta obligația legală de a nu se afla în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din lege;

* nu există obligația legală pentru ofertant de a preciza datele de identificare ale furnizorilor;

* nu sunt solicitate ofertantului/candidatului informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a furnizorilor, neexistând nici dreptul de a solicita in documentatia de atribuire lista furnizorilor;

* nu există obligația completării DUAE pentru furnizor.

În cazul furnizorului/furnizorilor, această calitate nu poate fi invocată ca experiență similară în realizarea unui contract de achiziție publică de servicii. De asemenea, capacitatea tehnică şi profesională a furnizorului/furnizorilor unui ofertant nu va fi luată în considerare, deoarece ei nu sunt implicați direct în contrat.

Totodată, nu se pot face plăți directe de către autoritatea contractantă către furnizorul/furnizorii unui ofertant.

Legea precizează în mod explicit că punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare.

Spre deosebire de subcontractant, furnizorul doar pune la dispoziția contractantului principal sau chiar subcontractantului produse sau servicii, după caz, fără a interveni în desfășurarea unor etape din acel contract, nefiind astfel implicat direct în executarea contractului de achiziţie publică.

Totodată, spre deosebire de furnizor, subcontractantul e considerat participant în procedura de atribuire, fiindu-i aplicabile, pe cale de consecință, inclusiv dispozițiile legale ce reglementează conflictul de interese.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus