Oferte locuri de munca top

Functia de arhitect sef al Sectorului 1, in concurs

A fost lansat procesul de recrutare pentru funcția de architect șef în cadrul Primăriei Sectorului 1 din București, poziție care în prezent este vacantă.

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 a eliberat-o din funcţie pe arhitecta șef Ciobanu Oprescu Olivia Ana. Din 21 ianuarie, aceasta s-a transferat în cadrul unei alte instituții publice. Începând din 26 ianuarie, atribuțiile postului vacant de Arhitect Șef al Sectorului 1 au fost delegate către Oana Marina Dobrinoiu, consilier superior în cadrul Biroului Urbanism Autorizații de Construire pentru Construcții Clasa «A».
Ca urmare, Sectorul 1 are nevoie de arhitect șef.

Proba scrisă urmează să fie susținută pe data de 30 martie 2021, la sediul Primăriei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, din Bulevardul Banu Manta, nr. 9.

Condițiile de participare cerute de Primărie sunt următoarele:

* Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului

* Studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă

* Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

* Perfecţionări/specializări: certificat de atestare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice de Arhitect Şef eliberat de Registrul Urbaniştilor din România.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile începând de la 26 februarie 2021.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Persoana de contact este consilierul Lidia Ghencea (tel. 021.319.10.13 int 211, tel./fax 021.260.25.75 și adresă e-mail lidia.ghencea @ primarias1.ro).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus