Oferte locuri de munca top

FPSC cere interventia Primului Ministru pentru modificarea unei notificari ANAP

Petitia vizeaza Notificarea ANAP referitoare la refuzul de acceptare a instrumentelor de garantare emise de o instituție financiară nebancară

Stimate domnule Prim- ministru,

Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), organizație reprezentativă la nivel de sector de activitate ”Construcții civile și industriale” și ”Industria sticlei și a ceramicii fine. Industria materialelor de construcții – fabricarea altor produse din minerale nemetalice”, conform Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, solicită intervenție urgentă în corectarea/ retragerea Notificării[1] emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) în 10 ianuarie 2022, prin care se elimină explicit dreptul operatorilor economici de a utiliza instrumente de garantare emise de o instituție financiară nebancară (IFN).

Notificarea în cauză încalcă legislația națională în vigoare, dar și Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achiziițiile publice și riscă să blocheze contracte/proiecte aflate în etapa de execuție, sau îngreunează proiectele ce urmează a se realiza. Menționăm că falimentul City Insurance pune oricum într-o situație dificilă proiectele aflate în derulare, în condițiile în care societățile de asigurări de pe piață refuză preluarea garanțiilor emise de City Insurance, Notificarea ANAP – contrară abordărilor anterioare ale aceleiași instituții și contrară legislației în vigoare – fiind de natură să agraveze această situație.

Mai mult, beneficiarii – în lipsa unor specificații clare în Notificare – impun constructorilor schimbarea imediată a garanțiilor emise de IFN-uri, ceea ce presupune închiderea unor contracte de asigurare legale pe baza unui simplu ”punct de vedere” al ANAP.

În fapt:

  1. prin Notificarea publicată în data de 10 ianuarie 2022 pe site-ul official ANAP este restrâns în mod nejustificat dreptul Autoritatilor Contractante de a accepta, în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național, instrumentele de garantare (scrisori de garanție de participare la procedurile de atribuire a contractelor publice/scrisori de garanție de bună execuție) emise de către IFN-uri, autorizate de Banca Nationala a Romaniei, deși dispozițiile G.395/2016 indică fără echivoc faptul că pentru garanțiile de participare:

art 36 (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări. ”

Pentru garanțiile de bună execuție la art 40 (1) din HG 395/2016 se precizează că ”prevederile art. 36 alin. (5)” se aplică ”în mod corespunzător”, astfel încât limitarea posibilității de prezentare a altor instrumente de garantare nu este permisă nici în cazul garanțiilor de bună execuție!

  1. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului prevede că ”ofertele care au la bază soluții echivalente ar trebui să fie luate în considerare de către autoritățile contractante”, ceea ce, în cazul garanțiilor – atât timp cât servesc aceluași scop, respectiv asigurarea instrumentelor de garantare obligatorii conform legislației achizițiilor publice – ar trebui premise. Prin Notificarea emisă de ANAP se încalcă astfel Directiva UE aplicabilă.
  2. ANAP este inconsecvent în propriile puncte de vedere, așa cum dovedește adresa nr 4236/04.04.2018 (atașată) în care precizează: ” dispozițiile cu privire la entitatea care poate emite instrumentul de garantare nu trebuie privite în sens restrictiv, dacă se dovedește că există și alte entități care, în conformitate cu legislația specifică, pot emite un instrument de garantare care să respecte condițiile cerute în mod expres de legea în domeniul achizițiilor publice, astfel încât acestea să-și poată atinge scopul pentru care a fost emis”. IFN-urile pot emite instrumente de garantare, peste 70% din totalul instrumentelor de garantare emise în anii 2020 – 2021 în cadrul procedurilor de achiziție publică aparținând Instituțiilor Financiare Nebancare (IFN-uri)!
  1. Fără nicio modificare legislativă care să impună o modificare/ limitare în ceea ce privește emitentul instrumentelor de garantare, ANAP emite o notificare (nu un act normativ!) prin care modifică și  încalcă legislația în vigoare, evitând astfel etapa de consultare publică obligatorie în cazul unei modificări legislative!

Față de elementele descrise mai sus, vă adresăm prezenta solicitare, de a interveni de urgență în sensul  obligării ANAP – ca autoritate publică aflată în subordinea S.G.G. – la corectarea/ retragerea Notificării[2] emise cu încălcarea legislaței existente, care introduce condiții discriminatorii și limitează accesul operatorilor la procedurile de achiziție publică, îngreunează și blochează derularea contractelor de investiții, inclusiv cele pe fonduri europene și implicit duce la pierderea banilor europeni.

Pentru evitarea oricăror interpretări ulterioare propunem modificarea HG 395/2016 și HG 394/2016, astfel încât IFN-urile – instituții autorizate și controlate de Banca Națională a României – să fie acceptate ca entități emitente de instrumente de garantare în procedurile de achiziții publice.

 

În speranța că solicitarea noastră va găsi rezolvare urgentă, vă asigurăm pe această cale de întreaga noastră considerație.

 

Cu deosebită stimă,

 

Adriana Iftime                                                                                     Irina Forgo

Director General FPSC                                                            Director Executiv FPSC

 

[1] Notificare privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/ sectorială a garanțiilor de participare/ de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare – document anexat

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Notificare-IFN-final-002.pdf

[2] Notificare privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/ sectorială a garanțiilor de participare/ de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare – document anexat

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Notificare-IFN-final-002.pdf

Sus