Oferte locuri de munca top

Formarea profesionala continua, prin CSC

Senatul a votat modificarea legislativă prin care fondurile Casei Sociale a Constructorilor (CSC) vor putea fi folosite pentru finanțarea programelor de formare profesională.

Legea actuală nu este clară şi nu precizează sursa de constituire a fondurilor necesare desfăşurării activităților de acest fel.

Proiectul a primit 88 de voturi pentru, un vot împotrivă și 17 abțineri.

Propunerea legislativă aparține unui parlamentar PSD ce dorește reglementarea sursei de finanţare a fondului pentru formarea profesională continuă, ce va fi asigurată din fondul pentru plata indemnizaţiei.

Prevederea este importantă, printre altele, în contextul în care există o nouă viziune de dezvoltare conceptuală, tehnologică şi standardizare – Building Information Modeling(BlM) – a proiectelor în construcţii (la nivel global, există deja tendinţa ca BIM să devină un standard internaţional), iar menținerea la zi a cunoștințelor este vitală.

Amintim faptul că din anul 2020, CSC are printre atribuții formarea profesională continuă a salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții. Prin activități de producere a materialelor de construcții se înțeleg activitățile din poligoanele de prefabricate în aer liber, din cariere și balastiere, precum și din alte activități stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor, unde nu se poate lucra datorită condițiilor meteorologice nefavorabile sau din cauza stării de urgență decretate la nivel național.

Peste 3 mii mp de noi spatii industriale

Propunerea legislativă

LEGEA nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 372 din data de 22 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

La articolul 16 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:

(3) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) constituie şi sursa de finanţare a fondului pentru formarea profesională continuă, prevăzut la art. 4, alin. (I), lit. c).

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus