Oferte locuri de munca top

Fonduri nerambursabile pentru noi capacitati productie energie din surse regenerabile

Două noi apeluri de proiect au fost deschise de către Ministerul Energiei.

Împreună, cele două au un buget total de 815 milioane de euro.

Primul apel de proiecte este din cadrul Fondul pentru modernizare în cadrul Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum.

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 415 milioane euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Activitățile finanțabile în cadrul acestui apel de proiecte vizează realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică:  din surse eoliene,  din surse solare (sub 5 MW inclusiv),  din surse solare (peste 5 MW) și  din surse hidro.

Proiectele urmează să fie depuse în platforma electronică dedicată FM, MySMIS2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, între: 25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului și  23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Cel de-al doilea apel se referă la sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru proiecte privind societăți și regii autonome.

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 400 milioane euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Parc eolian, de peste 200 MW, va fi infiintat de investitori romani si straini

Activități finanțabile în cadrul acestui apel de proiecte vizează:

* Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;

* Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de  energie eoliană, solară sau hidro.

În cadrul acestei proceduri de ofertare concurentială vor fi putea fi finanțate nerambursabil proiecte care au ca obiectiv realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică: din surse eoliene, din surse solare, din surse hidro.

Proiectele urmează să fie depuse în platforma electronică dedicată FM, MySMIS2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, între: 25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului și  23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus