Solplanet x AeroFix

Fonduri nerambursabile pentru investitii in statiuni balneare

Pe 20 iunie va fi lansată Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice.

Fondurile vor fi acordate pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita a maximum 200.000 euro, echivalent în lei.

Apelul de proiecte va rămâne activ până la 1 iulie 2024, ora 17.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului, a anunțat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Documentația se va depune fizic la Registratura Generală a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, situată pe Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, București.

Cu excepția zilei de lansare, intervalul orar de depunere a cererilor de finanțare este Luni-Joi: 8.30-17.00, Vineri: 8.30-14.30.

Toate documentele justificative vor fi numerotate continuu, de la prima până la ultima pagină. Dosarul de înscriere va conține un opis, în care vor fi trecute toate documentele justificative depuse și numărul paginii la care se găsește fiecare, precum și mențiunea „în atenția Direcției Generale Turism”. Copiile documentelor justificative vor purta menţiunea „conform cu originalul” și semnătura reprezentantului legal/împuternicit.

Un parc eolian va fi extins cu 20 de turbine

Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de minimis este cursul BNR din ziua lansării apelului de proiecte.

Tipuri de acțiuni eligibile pentru acordarea ajutorului sunt:

  1. a) extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură;
  2. b) construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii și adulți, centre de echitație, centre închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice;
  3. c) achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
  4. d) formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA.

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus