Oferte locuri de munca top

Fonduri nerambursabile pentru constructiile metalice, metalurgie, prelucrarea lemnului

A fost lansată schema de ajutor de minimis din cadrul Programului național multianual de microindustrializare. De finanțare va putea beneficia, printre altele, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, industria metalurgică, industria prelucrării lemnului și alte activități industriale.

Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

Schema va fi valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

Bugetul alocat în anul 2023 este de 85 milioane lei, numărul estimat de beneficiari

pentru anul 2023 fiind de 170.

Pentru intervalul 2024-2027 bugetul estimat este de 340 milioane lei.

În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de termenele specificate în acord, beneficiarul are obligația efectuării cheltuielilor eligibile aferente investiției și depunerii formularului de decont la banca parteneră, împreună cu Cererea tip de eliberare AFN sub formă de primă de capital și documentația justificativă specificată de aceasta.

Investiții eligibile

Peste 13 mii mp de spatii vor fi construite pentru un mare producator

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în următoarele categorii eligibile, printre altele:

* echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe 4

descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2. aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; În funcție de tipul beneficiarului, valoarea minimă de intrare a mijloacelorfixe este de 2.500 lei cu TVA (pentru neplătitorii de TVA) și de 2.500 lei fără TVA (pentru plătitorii de TVA);

* echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante. Dovada tipului de proprietate a spațiilor de producție pentru care se solicită finanțarea de lucrări de eficientizare energetică se va face la momentul depunerii documentației la banca pentru care a optat în vederea obținerii creditului de investiții;

* tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;

* Achiziționarea de spații de lucru și spații de producție. Valoarea activului ce urmează a

fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție.

* Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting etc.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus