Oferte locuri de munca top

Fonduri europene: prevederi noi privind prefinantarile

A fost stabilit modul prin care vor fi acordate finanțările și prefinanțările din fondurile europene în perioada de programare 2021-2027.

Este vorba despre fondurile alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru Tranziție Justă.

Fluxurile financiare au fost stabilite printr-o Ordonanță de Urgență, aprobată de Guvern la finalul săptămânii trecute.

Astfel, a fost creat cadrul general pentru acordarea prefinanțărilor către beneficiari, precum și pentru utilizarea instrumentului cererii de plată.

Aceste mecanisme au fost concepute pentru a asigura în avans fondurile disponibile la nivelul autorităților publice locale și beneficiarilor privați, necesare pentru derularea proiectelor.

De asemenea, au fost incluse prevederi specifice fluxurilor financiare necesare funcționării Agențiilor de Dezvoltare Regională ca autorități de management pentru Programele operaționale regionale în perioada 2021-2027.

Autoritatile locale vor realiza proiecte de infrastructură de transport de nivel național

Totodată, fluxurile financiare vor permite implementarea de către autoritățile publice locale a proiectelor de infrastructură de transport de nivel național.

Astfel, în cadrul Programului Operațional Transport, vor fi finanțate proiecte în parteneriate cu autoritățile publice locale.

Sumele aferente valorii totale a proiectelor implementate de unitățile administrativ teritoriale vor fi cuprinse în bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Tot în bugetul Ministerului vor fi cuprinse sumele necesare spitalelor din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea asigurării cofinanțării pentru proiectele la care sunt beneficiari de fonduri europene conform Legii privind reforma în domeniul sănătății.

Ordonanța introduce inclusiv prevederi pentru asigurarea fondurilor necesare derulării proiectelor de către Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, instituție de drept public care desfășoară activități de interes strategic în domeniul asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației.

Nu în ultimul rând, pentru atingerea țintei de absorbție de 100%, au fost reglementate condițiile în care autoritățile de management sunt autorizate să încheie contracte de finanțare a căror valoare depășește sumele alocate la nivelul programelor operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus