Oferte locuri de munca top

Fonduri europene: plata in avans si sistem national de control

Pentru că programele cu finanțare europeană Interreg trebuie să demareze imediat după adoptare și pentru a evita dezangajări ale fondurilor și corecții financiare vor fi luate mai multe măsuri pentru gestionarea și utilizarea acestor tipuri de fonduri pentru perioada 2021 – 2027.

Noile măsuri urmează să fie aprobate de către Guvern.

Actul normativ prevede posibilitatea acordării de plăți în avans către proiecte, în condițiile regulamentelor aplicabile, și către contractori.

De asemenea, va fi constituit sistemul național de control de prim nivel cu atribuții în ceea ce privește verificarea furnizării de produse și de servicii cofinanțate, a realizării lucrărilor, a faptului că cheltuielile declarate de partenerii principali/partenerii de proiecte au fost plătite și că sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru proiectul respectiv.

Totodată, sunt stipulate obligațiile pe care le au partenerii principali/partenerii din România cu privire la asigurarea accesului autorităților naționale cu atribuții de verificare, control de prim nivel, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă – OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

De asemenea, noile măsuri au în vedere modul de alocare a fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, precum și pentru stabilirea circuitelor financiare ale programelor Interreg pe care România le gestionează.

Astfel, va fi reglementat modul de cuprindere a sumelor reprezentând contribuția națională în documentele bugetare, precum și a fondurilor Interreg primite de România, fiind specificate tipurile de sume necesar a fi cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, în vederea asigurării unei bune gestiuni financiare a acestor fonduri.

Având în vedere faptul că prin regulamentele europene se solicită cofinanțarea fondurilor externe de către participanții la programe, prin prezentul act normativ se acordă pentru partea română posibilitatea suportării de la bugetul de stat, a unei părți din cofinanțarea ce este necesar a fi asigurată.

 

Descărcați aici Proiectul OG

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus