Oferte locuri de munca top

Fonduri europene: modificari pentru rambusari si cheltuielile cu TVA

Mai multe modificări au fost propuse de urgență în ceea ce privește reglementările gestionării fondurilor de la Uniunea Europeană. Astfel, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, urmează să fie luate anumite măsuri legate de transferul sumelor necesare cofinanțării, cheltuiala cu TVA, valorile minime pentru cererile de rambursare.

Transferul sumelor necesare cofinanțării

Proiectul cuprinde o reglementare prin care transferul sumelor necesare cofinanțării României, TVA, cheltuielilor neeligibile și contravaloarea sumelor aferente contribuției UE se va face prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii doar pentru domeniile de transport CEF.

Sumele, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanțare, se rambursează după finalizarea proiectului pentru proiectele finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

Cheltuiala cu TVA

A fost propus ca prin Programul Operațional Infrastructura Mare să fie suportat de la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând diferență dintre procentul contribuției proprii şi procentul echivalent al ratei forfetare pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale Timiș, Galați, Alba, Cluj şi Sălaj.

Lipsa alocării urgente a acestor resurse suplimentare va genera dificultăți în derularea activității de baza a celor patru operatori regionali și afectează buna implementare a proiectelor de investiții din fonduri nerambursabile.

Această modificare a fost propusă având în vedere evoluția tarifului la energie electrică și gaze, ponderea cheltuielilor cu energia electrică din total cheltuieli de exploatare, creșterea prețurilor la materii prime și materiale necesare pentru activitatea de bază și costurile suplimentare necesare asigurării măsurilor igienico-sanitare a salariaților pentru combaterea pandemiei, care au avut un impact negativ asupra situației economico-financiare.

Valori minime pentru cererile de rambursare

Pentru optimizarea fluxurilor financiare la nivelul POR 2014-2020 și evitarea întârzierilor în procesarea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, precum și în efectuarea plăților către beneficiari, va fi stabilită o nouă valoare minimă pentru cererile de rambursare depuse de beneficiari/lideri de parteneriat la autoritatea de management/organismele intermediare pentru POR.

Modificări pentru prefinanțări

Pentru a asigura un flux suplimentar de numerar la nivelul operatorilor economici, pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, se propune acordarea  pentru beneficiarii operatori regionali de apă a unei tranșe de maxim 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare. Restul beneficiarilor vor avea prefinanțări de maxim 30% dacă vor exista contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.

 

Descărcați aici Proiect OUG

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus