Oferte locuri de munca top

Fonduri europene: 534 de apeluri de proiecte vor fi lansate in acest an

Datele de lansare a apelurilor de proiecte pentru programele cu finanțare din fonduri europene pentru anul 2023 au fost stabilite într-un calendar consolidat, elaborat de Ministerul Investițiilor. (atașat la finalul știrii).

Acest calendar va permite o corelare a diferitelor surse, atât din Politica de Coeziune 2021 – 2027, cât și din PNRR.

Astfel, anul aceasta urmează să fie lansate 534 de apeluri de proiecte, în valoare de 40 miliarde de euro, în Politica de Coeziune 2021 – 2027 și PNRR.

Printre obiectivele urmărite la nivel național în urma lansării acestor apeluri se numără:

* 632 km de drumuri noi sau reabilitate,

* 6.977 km conducte noi sau optimizate pentru rețeaua de apă și canalizare,

* 7 spitale județene noi sau reabilitate și

* săli noi de clasă pentru 128.000 de elevi.

În ceea ce privește PNRR, vor fi atât investiții în infrastructură, pentru digitalizarea spitalelor și eficiența energetică a clădirilor, cât și investiții pentru domeniul social, ce vizează sprijinirea persoanelor cu dizabilități, integrarea pe piața muncii a persoanelor din medii defavorizate și realizarea de centre pentru vârstnici.

Pentru Politica de Coeziune 2021-2027 sunt disponibile finanțări în valoare totală de 46 miliarde de euro Euro, pentru cele 16 programe aprobate penru perioada de programare 2021-2027 (8 programe naționale și 8 programe regionale).

În Politica de Coeziune 2021-2027 vor fi în 2023 un număr de 490 de apeluri de proiecte, în valoare de 36,4 miliarde de euro. Dintre acestea 246 de apeluri, în valoare de 16,4 miliarde de euro, vizează autoritățile publice locale, pentru infrastructura de transport, educație și sănătate.

În Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi 44 de apeluri de proiecte, în valoare de 4,27 miliarde de euro.

Pentru mediul de afaceri sunt pregătite 139 de apeluri, în valoare de 6,1 miliarde de euro.

Calendarul a fost publicat pentru a asigura posibilitatea pregătirii din timp a proiectelor și atingerea țintelor pentru absorbția fondurilor europene nerambursabile.

Realizarea demersurilor la nivelul fiecărei autorități de management pentru îmbunătățirea planificării intervențiilor la nivel de program va asigura transparență și predictibilitate în ceea ce privește accesarea fondurilor europene.

Singurul ofertant a contestat decizia autoritatii contractante

Astfel, va exista suficient timp pentru implementarea în bune condiții a proiectelor și pentru aplicarea prevederilor referitoare la achizițiile publice, a cerințelor de eligibilitate și pentru realizarea indicatorilor de realizare și de rezultat asumați la nivel de program.

Mai mult, se va asigura un nivel ridicat de absorbție și a unui management adecvat al riscului de dezangajare, la nivelul fiecărei autorități de management este necesară lansarea de apeluri care să acopere cea mai mare parte a alocărilor pentru fiecare dintre cele 16 programe.

De asemenea, realizarea demersurilor la nivelul fiecărui coordonator de reformă și/sau investiție pentru îmbunătățirea planificării intervențiilor la nivel de componentă gestionată din PNRR, prin respectarea calendarului de elaborare al ghidurilor solicitantului, respectiv lansării apelurilor de proiecte, asigură condițiile pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate și este de maximă importanță, întrucât acest lucru poate influența aprobarea cererilor de plată aferente.

În plus, publicarea Ghidurilor Solicitantului, în consultare publică, anterior deschiderii apelului de proiecte, constituie o cerință esențială pentru respectarea principiilor aplicabile fondurilor alocare programelor aferente Politicii de Coeziune și PNRR: predictibilitate, transparență și parteneriat.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus