Oferte locuri de munca top

Fonduri europene 2021-2027: pas inainte pentru programele operationale

Pregătirile pentru programele operaționale din perioada 2021-2027 au mai înaintat un pas. În total au fost transmise Comisiei Europene 13 din cele 16 programe, incluzând și POR București-Ilfov.

Astfel, Programele Operaționale prin care România va atrage fondurile alocate pentru perioada 2021-2027 sunt:

* PO Asistență Tehnică:  959 mil euro

* PO Incluziune și Demnitate Socială: 4,11 mld euro

* PO Transport: 9,68 mld euro

* PO Dezvoltare Durabilă: 5,25 mld euro

* PO Educație și Ocupare: 4,32 mld euro

* PO Regional Vest: 1,17 mld euro

* PO Regional Sud Muntenia: 1,57 mld euro

* PO Regional Sud-Vest Oltenia: 1,20 mld euro

* PO Regional Nord-Vest: 1,43 mld euro

* PO Regional Nord-Est: 1,75 mld euro

* PO Regional Sud-Est: 1,48 mld euro

* PO Regional Centru: 1,38 mld euro

* PO Regional București-Ilfov: 1,46 mld euro.

Masura pentru realizarea mai rapida a proiectelor de infrastructura

Investiții: Obiectivele de Politică

* OP 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Ce se finanțează: investiții în digitalizare, IMM-uri și antreprenoriat, cercetare, inovare și digitalizare, sănătate.

* OP 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile

Ce se finanțează: investiții în energie, apă/apă uzată, situri contaminate, mobilitate urbană, biodiversitate, economie circulară, schimbări climatice și managementul riscului, calitatea aerului.

* OP 3 – O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității

Ce se finanțează: investiții în infrastructura rutieră, feroviară și navală, transport multi-modal

* OP 4 –  O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Ce se finanțează: investiții în educație, ocuparea forței de muncă, formarea pe parcursul întregii vieți, incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, sprijin pentru persoanele cele mai defavorizate, servicii de sănătate

* OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale

Viitor mare centru de management integrat al deseurilor

Ce se finanțează: investiții pentru regenerare urbană, dezvoltarea capacității administrative a municipiilor urbane, patrimoniului și infrastructurii culturale, infrastructura de turism și agreement, trasee turistice și locuri de recreere, tabere/centre multidisciplinare de tineret, parteneriate și inițiative locale pentru dezvoltarea durabilă și integrată a zonelor de coastă și a apelor interioare.

* Fondul pentru Tranziție Justă (FTJ) – sprijină obiectivul specific de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus