Solplanet x AeroFix

Fondul Suveran de Investitii si proiectele PPP

Condițiile de organizare și funcționare ale Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – FSDI vor fi reglementate de către Guvern, conform unui proiect de HG, aflat în dezbatere publică.

Una dintre prevederi se referă la proiectele de tip Parteneriat Public Privat.

În cazul acestora, pentru a evita clasificarea în sectorul administrației publice, conform metodologiei Uniunii Europene, FSDI va putea participa doar la finanțarea proiectelor de tip PPP prin societățile de proiect, în limita a maxim 49% din valoarea proiectului, fără a investi în capitalul social al societății de proiect.

În cazul în care legislația specială aplicabilă proiectelor de tip PPP prevede altă limită, prevalează această legislație.

O altă propunere prevede ca FSDI să analizeze la momentul acordării finanțării condițiile economico-financiare ale proiectului de investiție, asigurându-se de capacitatea de rambursare și de garantare a împrumutului.

Documentul are în vedere inclusiv stabilirea capitalului social inițial al FSDI, la valoarea de 19.111.288.632 lei. Acesta va fi format din aport în numerar în valoare de 9 miliarde lei și din aport în natură reprezentat de pachetele de acţiuni nominative în valoare 10.111.288.632 lei, deținute de stat la operatorii economici prevăzuți în anexa la hotărâre, stabilită la valoarea  nominală a acestor acțiuni.

Capitalul social inițial al FSDI va fi împărțit într-un număr de 1.470.099.126 actiuni nominative cu valoare nominală de 13 lei per acțiune, stabilită având ca referintă media valorilor nominale a actiunilor aduse aport în natură la capitalul social inițial al FSDI.

Inițiatorii propun ca finanţarea FSDI să fie făcută din venituri obţinute din dividende încasate de la societățile aflate în portofoliul acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entități, din venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi din alte surse prevăzute de lege.

 

Descărcați aici Proiectul HG și Lista societăților ale căror pachete de acțiuni constituie aport în natură la capitalul social inițial al FSDI

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

A fost aprobata construirea unui ansamblu cu 19 niveluri in Capitala

Unda verde pentru pentru edificarea unor blocuri cu 12 niveluri

Cine va reabilita drumuri de 144 mil lei 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus