Oferte locuri de munca top

Foarte putini bani din veniturile romanilor merg spre investitii

Sumele pe care românii le alocă pentru investiții, destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc., dețin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației. Acest procentaj a fost, în primul trimestru al anului, de doar 0,4%, potrivit celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică.

Conform aceleiași surse, venitul mediu lunar a fost, în primul trimestru al acestui an, de 2.157 lei pe persoană. În aceeași perioadă, cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în medie, de 4.640 lei lunar pe gospodărie (1828 lei pe persoană) şi au reprezentat 84,7% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 5.070 lei lunar pe gospodărie (1.997 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 406 lei lunar pe gospodărie (160 lei pe persoană).

Cea mai importantă sursă de venit a populației o reprezintă în continuare salariile și celelalte venituri asociate lor – 68,1% din veniturile totale ale gospodăriilor.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (20%), veniturile în natură (7,4%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,3%).

La acestea se mai adaugă veniturile din activităţi neagricole independente (1,6%), veniturile din agricultură (1,2%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,8%).

Mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi cel rural.

Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au reprezentat, în primul trimestru al anului, în medie, 34% din consumul gospodăriilor.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

 

Sus