Oferte locuri de munca top

Firmele pot accesa pana la 2 mil euro pentru eficienta energetica

Până la 2 milioane de euro va putea accesa o firmă pentru un proiect dedicat eficientizării consumului de energie.

Fondurile vor fi asigurate prin PNRR, cele 2 milioane de euro reprezentând maxim 65% din costurile eligibile.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 62 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

În acest sens, a fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Măsurii de investiții I.5, Apelul 3, privind Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial.

Finanțarea va fi eligibilă la nivelul unuia sau mai multor puncte de lucru ale unei întreprinderi.

Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul schemei de ajutor se urmărește finalizarea a cel puțin 30 de proiecte de eficiență energetică în industrie, prin care să se realizeze reducerea emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră cu 30%, în comparație cu emisiile ex ante, la nivelul conturului energetic al fiecărui proiect evaluat prin audit energetic.

Reducerea urmează să fie monitorizată prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea și analiza consumului național de energie, precum și creșterea procentuală a implementării sistemelor de management energetic EMS la nivelul operatorilor economici, inclusiv la nivelul întreprinderilor mari consumatoare de energie.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Activele luate în considerare la stabilirea costurilor eligibile finanțabile sunt:

* Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obținerii de economii de energie primară, pe baza auditului și bilanțului energetic (de exemplu: echipamente care alcătuiesc linii de producție, motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de cǎldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie și altele);

* Construcții aferente procesului industrial care fac obiectul proiectului de eficiență energetică (dar numai în scopul funcționării corecte a echipamentelor/instalațiilor).

Formularul cererii de finanțare și anexele acesteia vor fi încărcate în platforma electronică dedicată PNRR, conform Manualului de instrucțiuni elaborat de MIPE-STS.

Perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul măsurii de investiții I.5 nu va depăși data de 31 decembrie 2025.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus