Oferte locuri de munca top

Finantele fac cu greu fata cererilor pentru ajutorul de stat acordat investitiilor mari

Cererile din cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie au fost atât de numeroase încât a fost depășită capacitatea fizică a personalului Ministerului de Finanțe de a le analiza şi soluţiona.

La data de 11 octombrie se aflau în analiză 47 de cereri pentru finanţare. La capacitatea actuală administrativă, aceasta presupune o durată medie de analiză şi întocmire a documentaţiei aferente soluţionării de circa 2,5 zile pentru fiecare dosar. Acest fapt poate conduce la blocarea procesului de soluţionare a cererilor depuse, precum emiterea unor soluţii greşite din cauza termenului insuficient de analiză, depăşirea termenului legal de analiză, apariţia unor erori materiale în cuprinsul documentelor emise de Direcţia Generală Ajutor de Stat.

Ca urmare, va fi prelungit termenul legal de analiză până la 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Ministerul Finanţelor.

Schemă de ajutor de stat încurajează participarea activă a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni, prin stimularea realizării de investiţii în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate atât pieţei interne cât şi competitive la export.

Al cincilea proiect de parc fotovoltaic in aceeasi zona

Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, bugetul mediu anual fiind de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro.

Perioada de derulare a schemei este 2014-2023 pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, respectiv 2015-2028 pentru plata ajutorului de stat.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile cu active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile privind închirierea construcţiilor, aferente investiţiei iniţiale. Ajutorul de stat se plăteşte după efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare.

Plata ajutorului de stat se efectuează după realizarea verificării la fața locului a realizării investiției.

Schema de ajutor de stat a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus