Oferte locuri de munca top

Finantarile pentru proiecte din timbrul monumentelor istorice, azi la Guvern

Finanțările nerambursabile din fondurile obținute prin aplicarea timbrului monumentelor istorice, propuse să fie acordate și pentru proiecte multianuale, se află pe agenda ședinței de astăzi a Guvernului.

Conform proiectului de Hotărâre, finanțările nerambursabile vor fi acordate în urma unei selecții de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. Acestea trebuie să aibă calitatea de proprietar, deținător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

Proiectele pentru care se va putea obține finanțare fac parte din următoarele subprograme:

* cercetare aplicată, studii și investigații pentru restaurarea monumentelor istorice

* reparații curente și întreținere

* intervenții de urgență – ante și post dezastru

* punere în valoare – interpretare și prezentare – a monumentelor istorice

* acțiuni tematice

* restaurare

* elaborare a documentației tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice

* educație și formare.

Institutul Național al Patrimoniului va acorda finanțări nerambursabile pentru două tipuri de investiții:

* elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme și metodologii privind elaborarea de documentații specifice, executării de lucrări, realizării de achiziții, contractării și decontării de lucrări privind monumentele istorice;

* amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum și pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale

Pentru elaborarea de reglementări tehnico – economice, de norme și metodologii în domeniul protejării monumentelor istorice, Consiliul de Administrație al Institutului Național al Patrimoniului va stabili un procent din fondurile disponibile din aplicarea timbrului monumentelor istorice, pe baza necesarului anual de reglementare în domeniul monumentelor istorice.

Finanțarea nerambursabilă va fi acordată numai în condițiile existenței unor surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării, în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate.

În prezent, fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt acordate de Institutul Național al Patrimoniului pentru lucrări de intervenţie urgentă la monumente istorice, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale, precum şi pentru finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice.

 

 

 

Citiți și:

Un cunoscut dezvoltator imobiliar pregateste un mare proiect   

Cladire de birouri, cu 10 niveluri, in curs de autorizare

Spatii industriale si de depozitare asteapta de un an aprobarea documentatiei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus