Oferte locuri de munca top

Finantari pentru proiecte multianuale, din timbrul monumentelor istorice

Finanțările nerambursabile din fondurile obținute prin aplicarea timbrului monumentelor istorice se vor acorda și pentru proiecte multianuale. Acestea vor fi cuprinse într-un program distinct, conform unui proiect de act normativ, inițiat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Astfel, finanțările nerambursabile vor fi acordate în urma unei selecții de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. Acestea trebuie să aibă calitatea de proprietar, deținător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

Proiectele pentru care se va putea obține finanțare fac parte din următoarele subprograme:

* subprogramul de cercetare aplicată, studii și investigații pentru restaurarea monumentelor istorice

* subprogramul de reparații curente și întreținere

* subprogramul intervenții de urgență – ante și post dezastru

* subprogramul de punere în valoare – interpretare și prezentare – a monumentelor istorice

* subprogramul acțiuni tematice

* subprogramul de restaurare

* subprogramul de elaborare a documentației tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice

* subprogramul educație și formare.

Institutul Național al Patrimoniului va acorda finanțări nerambursabile pentru două tipuri de investiții:

* elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme și metodologii privind elaborarea de documentații specifice, executării de lucrări, realizării de achiziții, contractării și decontării de lucrări privind monumentele istorice;

* amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum și pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale

Pentru elaborarea de reglementări tehnico – economice, de norme și metodologii în domeniul protejării monumentelor istorice, Consiliul de Administrație al Institutului Național al Patrimoniului va stabili un procent din fondurile disponibile din aplicarea timbrului monumentelor istorice, pe baza necesarului anual de reglementare în domeniul monumentelor istorice.

Finanțarea nerambursabilă va fi acordată numai în condițiile existenței unor surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării, în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate.

În prezent, fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt acordate de Institutul Național al Patrimoniului pentru lucrări de intervenţie urgentă la monumente istorice, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale precum şi pentru finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus