Solplanet x AeroFix

Finantari modificate pentru trei proiecte rutiere

Finanțările necesare pentru trei obiective rutiere din țară au fost modificate.

În urma ofertelor depuse, valorile contractelor s-au modificat, astfel fiind necesară și modificarea sumei finanțată de către Uniunea Europeană.

Modificările au fost efectuate prin semnarea mai multor acte adiționale la contractele de finanțare.

Este vorba în primul rând despre proiectul”Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”. În cazul acestuia, valoarea totală a Contractului de Finanțare a fost stabilită la 1.823.730.997 lei și va fi finanțat din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel:

* 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 1.286.102.478 lei

* 15% cofinanțare proprie- 226.959.260 lei

Restul de 310.669.257 lei reprezintă cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Totodată, durata contractului și perioada de implementare a proiectului au fost modificate. Astfel, perioada de implementare a proiectului este de 90 luni, respectiv între data 1 ianuarie 2014 și data de 30 iunie 2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare. Inițial, proiectul era plănuit să fie finalizat la sfârșitul acestui an.

Și în cazul proiectului ”Reabilitare pod Giurgiu, peste Dunăre, pe DN5 km 64+884-Faza II” au fost efectuate schimbări.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare s-a dovedit a fi mai mică, de la 29.719.338, la 24.851.804 lei. Proiectul va fi finanțat prin POIM astfel: 85% contribuția Uniunii Europene di Fondul European de Dezvoltare Regională – 12.204.796 lei, 15% cofinanțare proprie – 2.153.787 lei,restul de10.493.230 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

În cazul Autostrăzii Sebeș – Turda, valoarea contractului a rămas aceeași, dar a fost mărită ponderea de finanțare din partea Uniunii Europene.

Din valoarea totală de 1.943.786.048,28lei, proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 1.373.231.233,47 lei, 15% cofinanțare proprie- 242.334.923,52 lei, restul de 328.219.891,29 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Anterior, doar 75% din valoarea totală ar fi fost acoperite de către UE.

 

 

Citiți și:

In ce stadiu se afla Sectiunea 6 din Autostrada Sibiu – Pitesti

Cum va arata un drum de peste 153 mil euro

Oferta reevaluata pentru un lot dintr-un contract de circa 420 mil lei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

 

Sus