Oferte locuri de munca top

Finantari de peste 775 mil euro pentru IMM-uri din sase judete

Șase apeluri de proiecte destinate finanțării IMM-urilor din mai multe județe au fost lansate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă.

Astfel, suma de peste 775 milioane de euro este disponibilă pentru IMM-uri din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024 și vor finanța acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă.

Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Titlul apelului

Alocare indicativă (euro)

(fonduri UE + cofinanțare de la bugetul de stat)

Județul Gorj 184.898.599
Județul Hunedoara 131.969.559
Valea Jiului 48.965.578
Județul Dolj 136.673.075
Județul Galați 84.633.938
Județul Prahova 104.525.370
Județul Mureș 83.903.737

Investițiile eligibile în cadrul unui proiect vor viza crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, sau diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului/produselor sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde.

Peste 5 mil euro, pentru modernizarea unui tronson rutier important

Condiții pentru a depune proiecte:

Firmele care doresc să depună proiecte în cadrul acestor apeluri trebuie să îndeplineasă următoarele condiții:

* Întreprinderile mici sau mijlocii, conform prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Anexei I Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare, atât la data solicitării finanțării, cât și la data acordării finanțării

* Solicitanții trebuie să fie societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile.

De asemenea, solicitanții trebuie să respecte cumulativ toate criteriile de eligibilitate specifice menționate în cadrul Ghidului solicitantului.

Programul Tranziție Justă răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă, în perioada de programare 2021 – 2027.

Fondul de Tranziție Justă oferă sprijin populației, economiilor și mediului din teritoriile care se confruntă cu provocări socioeconomice majore care decurg din procesul de tranziție către obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, și către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

FTJ sprijină obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în toate statele membre.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus