Oferte locuri de munca top

Finantarea proiectelor fazate cu fonduri europene: noi modificari

În finanțarea proiectelor fazate și a proiectelor de asistență tehnică ce beneficiază de fonduri europene vor fi făcute noi modificări.

Acestea au fost propuse prin amendamente în procesul de legiferare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2022.

Sunt vizate proiecte de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, precum și proiecte de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 – La finalul știrii găsiți atașată Lista de proiecte si sumele alocate.  

Suma necesară pentru finalizarea acestor proiecte a fost majorată la peste 239 milioane lei, fără TVA, și va fi suportată din bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Deputații au propus ca sumele ce urmează să fie oferite să poată fi folosite într-un spectru mai larg de cheltuieli.

Completarea a fost necesarăpentru a evita refuzul laplată a sumelor solicitate debeneficiari dinimposibilitatea încadrăriifără echivoc în acţiunilefinanţabile deja prin OUG.

Oferta reevaluata pentru un contract de peste 15 mil euro

În acest sens, exemple relevante pot fi costuri suplimentare dispuse printr-o hotărâre judecătorească sau costuri suplimentare născute din modificarea soluţiei tehnice, fapt cauzat de proiectarea deficitară, explică deputații.

De asemenea, vor fi suplimentate sumele oferite prin OUG întrucât în prezent se constată o creştere a costurilor în domeniul construcţiilor inginerești raportată la luna ianuarie 2021 pentru materiale de construcţii de 70%, iar pentru construcţii, 35%.

În ceea ce privește proiectele de asistenţă tehnică, în cazurile din anexă (atașată), prestatorul a prestat servicii suplimentare față de prevederile caietului de sarcini și ofertei (au fost adăugate UAT-uri noi în Lista de investiții prioritare, au fost modificate soluțiile tehnice care au condus la necesitatea actualizării SF-ului și a documentațiilor de atribuire), sume suplimentare ce nu pot fi acoperite din bugetul proiectului.

11 oferte pentru un contract de peste 53 mil euro

În consecinţă, sumele alocate s-au dovedit insuficiente, de unde și necesitatea majorării acestora.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus