Oferte locuri de munca top

Finantarea productiei de produse si materiale de constructii: noi modificari

Mai multe modificări au fost aduse Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții, în cursul procesului de legiferare a OUG 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea acestui program.

Astfel, ajutorul de stat regional nerambursabil acordat în baza acestei scheme este de maximum 50 milioane de euro, dar nu mai mult de 75% din costurile eligibile totale ale proiectului investiției și fără a depăși intensitatea maximă a ajutoarelor de stat.

Beneficiarii trebuie să nu înregistreze datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru.

Investițiile localizate în mediul rural și/sau în unul din ultimele 10 județe după PIB/locuitor primesc punctaj suplimentar conform grilei cu criteriile de evaluare pentru stabilirea punctajului prevăzută în Ghidul solicitantului.

Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.

Valoarea ajutorului de stat pentru proiectele ale căror cheltuieli eligibile nu depășesc 50 de milioane de euro se calculează pe baza intensității maxime, ținându-se cont și de majorările pentru IMM-uri și a valorii totale a costurilor eligibile.

Mecanismul aferent obținerii acordului de finanțare și grila cu criteriile de evaluare pentru stabilirea punctajului se aprobă prin Ghidul solicitantului.

Mutarea locației într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea în integralitate a ajutorului de stat plătit.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus