Solplanet x AeroFix

Finantarea documentatiilor pentru proiectele de infrastructura, mai usoara

Investițiile din sectorul de transport se numără printre proiectele ce riscă să piadă fondurile europene alocate prin Facilitatea de Recuperare și Reziliență. Această problemă urmează să fie rezolvată prin măsuri de asigurare a fondurilor necesare lansării achizițiilor publice sau implementării proiectelor de infrastructura de transport incluse în Planul de Redresare și Reziliența.

Astfel, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, va fi înființat Fondul pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice – FEDTE. Din acesta va fi finanțată elaborarea și/sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor ce vor fi depuse pentru finanțare în cadrul PNRR, cu implementare până la data de 30 iunie 2022.

Cheltuielile eligibile finanțare în cadrul facilității FEDTE vor fi asigurate în cuantum de 100% din fonduri provenite din bugetul de stat.

Prin aceasta vor fi pregătite, printre altele, următoarele categorii de proiecte:

* proiecte de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice, pentru compensarea deficitului de umiditate a solului în vederea combaterii riscului de secetă, reducerea riscului la inundaţii şi alunecări de teren, în valoare de maximum 700.000 mii lei.

* proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană; regenerare urbană; turism, patrimoniu natural şi cultural, inclusiv alte investiții necesare în creșterea gradului de accesibilitate; ecologizare de foste și actuale platforme industriale; construire/ reabilitare/ consolidare seismică/modernizare clădiri publice și clădiri rezidențiale, inclusiv clădiri pentru spaţii de lucru, tehnice, cazare şi desfăşurarea activităţilor instituţionale, în valoare de maximum 450.000 mii lei.

* proiecte de infrastructură publică din domeniul sănătăţii pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea cu aparatură și echipamente medicale a  unităților sanitare, în valoare de maximum 500.000 mii lei.

* proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, în valoare de maximum 125.000 mii lei;

* proiecte de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari sunt operatorii de apă şi canalizare, pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare existente, în limita valorii de maximum 250.000 mii lei.

Totodată, pe lângă documentația tehnico-economică elaborată, vor fi finanțate și alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din PNRR.

Lansarea achizițiilor publice

Beneficiarii vor putea derula procedurile de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică, dirigenţie de şantier şi a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor de investiţii publice cu includerea în documentele achiziţiei aferente a unei condiţii suspensive referitoare la aprobarea finanţării proiectului din PNRR.

Aceștia vor derula procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, în baza avizului conform eliberat în termen de 10 zile lucrătoare de Ministerul Fondurilor Europene.

Descărcați aici Proiectul OUG

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus