Oferte locuri de munca top

Finantarea diferentelor pentru valorile actualizate ale contractelor PNDL

În contextul actualizării valorilor contractelor de execuție pentru obiectivele de investiții realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), precum și asigurarea finanțării diferențelor de valoare a contractelor, situația nu este una favorabilă.

Întrucât nu există cadru legal pentru alocarea unor credite de angajament suplimentare pentru obiective de investiții din PNDL, valoarea contractului de finanțare nu poate fi majorată, conform unei note informative ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

De asemenea, modificarea salariului minim se asimilează situațiilor imprevizibile care determină actualizarea prețului contractului de achiziție publică, caz în care se actualizează valoarea manoperei “doar pentru acoperirea creșterii salariului minim”. Aceasta având în vedere Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019 care modifică și clarifică prevederile art. 7, alin. (2), lit. b din Instrucțiunea ANAP  nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție public/sectorială.

MDRAP, în calitate de coordonator al Programului Național de Dezvoltare Locală, susține că nu are atribuții în stabilirea necesității și oportunității modificărilor solicitate sau de aprobare/avizare a acestora și că responsabilitatea pentru implementarea investiției este a beneficiarului, după cum urmează:

* Art. 17 alin. (1) – “Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiții aprobate în cadrul Programului”,

* Art. 15 – “Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziție publică încheiate în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 12, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Programul potrivit destinației pentru care au fost alocate”.

 

 

 

Citiți și:

Doi mari constructori lupta pentru un contract pe Valea Prahovei 

Servicii mai scumpe pentru demolarea caselor

Noua sansa pentru oportunitatea unei investitii imobiliare de 300 mil euro

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus