Oferte locuri de munca top

Finantare pentru proiectele fazate din POIM

Proiectele de infrastructură fazate din cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare vor beneficia de finanțare, după ce Guvernul a adoptat la finele săptămânii trecute o nouă ordonanță de urgență.

Măsurile votate asigură sursele de finanțare pentru implementarea proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013 și implementate între anii 2014 – 2020.

Sumele alocate pentru proiectele fazate vor fi utilizate pentru suportarea următoarelor categorii de costuri și cheltuieli:

* costuri aferente finalizării investiției pentru contractele încheiate între beneficiari și furnizorii de produse, prestatorii de servicii și executanții de lucrări, cu care aceștia au încheiat contracte, precum și costuri legate de relansarea procesului de achiziție, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate;

* finanțarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depășirii bugetelor alocate inițial;

* pretenții financiare ale operatorilor economici contractați conform prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă și/sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instanțele de arbitraj și/sau de judecată;

* costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului și beneficiarului, în baza unei justificări prealabile întemeiate;

* costurile de asistență și expertiză juridică și tehnică pentru arbitraj, procedura de soluționare a disputelor existente între părți și/sau judecată;

* suplimentarea bugetelor contractelor de asistență tehnică și supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorilor respectivi și beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări prealabile întemeiate;

* cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor;

* alte sume necesare continuării și finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.

Beneficiarii proiectelor finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare care vor beneficia de aceste sume sunt instituţii/organe de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale și operatorii de apă.

Având în vedere faptul că, perioada de eligibilitate a actualei perioade programatice 2014-2020 se va încheia la 31 decembrie 2023, la nivelul Autorității de management POIM s-au efectuat o serie de analize cu privire la stadiul proiectelor la această data și posibilitatea încadrării acestora în limitele stabilite prin documentele programatice.

Conform analizelor, aproximativ 7 proiecte fazate nu se vor încadra în termenele stabilite, având în vedere necesarul de finanțare de care au nevoie pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat.

 

 

 

Citiți și:

Aproape 42 mil euro, pentru edificarea unui ansamblu rezidential in Capitala

Cu cine a fost semnat contractul rutier de 23 mil euro

Contracte rutiere de 200 mil lei, semnate

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus