Oferte locuri de munca top

Finantare pentru producerea de energie regenerabila, destinata consumului propriu al ALP

Începând de mâine 8 noiembrie, autoritățile publice locale pot depune cereri de finanțare a proiectelor de investiţii în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu.

Producerea de energie din surse regenerabile de către autoritățile locale este sprijinită prin finanțarea realizării de capacități de producere energie electrică și termică:

* în cogenerare din SRE cu excepția biomasei pentru consum propriu.

* din SRE cu excepția biomasei pentru consum propriu.

Autoritățile care propun proiecte de producere a energiei termice în scopul consumului propriu nu vor putea utiliza energia produsă în alte scopuri care determină obţinerea de venituri.

Alocarea financiară ajunge la 250 milioane euro.

Granturile aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie al autorităților publice locale au valoarea minimă de 500.000 euro și valoarea maximă de 5.000.000 euro.

Categoriile de investiții sunt:

* investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale.

În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului, precum și alte surse de energie regenerabile

Pentru investițiile prevăzute în această categorie, sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

-cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

– cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

– cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de unități, capacități de cogenerare, trigenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile, inclusiv rețelele de distribuție a energiei, în cazul energiei electrice rețeaua este până la punctul de preluare în sistemul național, și instalațiile aferente.

* investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.

Pentru investițiile prevăzute în această categorie, sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

cheltuieli privind realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de energie termică și electrică din surse regenerabile destinate consumului propriu al autorităților publice locale;

cheltuieli privind achiziționarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile necesare consumului propriu al autorităților publice locale;

cheltuieli privind realizarea rețelelor de distribuție a energiei obținute în cogenerare, trigenerare, indiferent de natura acesteia, inclusiv cheltuielile de preluare a energiei în sistemul energetic național.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus