Oferte locuri de munca top

Finanţare pentru prevenirea inundaţiilor în judeţul Covasna

rauriPeste 5,2 milioane de lei vor fi investite în localitatea Ghelinţa din judeţul Harghita pentru regularizarea pârâului Ghelinţa. Proiectul a primit finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu.
”Proiectul va contribui substanțial la reducerea riscului la inundaţii prin asigurarea liniei de apărare împotriva inundaţiilor pentru întreg teritoriul localităţii Ghelinţa, punerea în siguranţă a construcţiilor existente sau deja executate precum și construcţia unor lucrări de consolidare a malurilor în zonele expuse eroziunii”, a precizat ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, cu ocazia semnării contractului de finanţare.
În prezent, absorbţia fondurilor europene alocate prin POS Mediu 2007-2013 a atins 52%. ” În această lună am atins pragul de absorbție de 52%, ceea ce înseamnă peste 2,3 miliarde de euro, acest procent reprezentând avansul primit de la Comisia Europeană, rambursări, plăți efectuate către beneficiari și transmise la Comisie pentru decontare. Pentru următoarea perioadă de programare, 2014-2020, cheia succesului este o complementaritate a soluțiilor de finanțare. Avem pe ce construi, știm limitele administrative și vom obține, pentru următorii 7 ani, o eficiență mai mare pentru implementarea proiectelor”, a declarat ministrul Attila Korodi.

Sus