Oferte locuri de munca top

Finantare pentru noi tipuri de proiecte, in Planul de Relansare

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice cu finanțare din bugetul de stat ar putea fi asigurată pentru două noi tipuri de proiecte. Este vorba despre alocarea de fonduri din cadrul Planului Național de Relansare și Reziliență. Noile proiecte au fost propuse de către o comisie de specialitate a Senatului.

Astfel, a fost propusă alocarea de fonduri pentru pregătirea proiectelor de energie regenerabilă și eficiență energetică, precum și pentru proiectele de reabilitare termică a clădirilor publice.

Pentru proiectele de reabilitare termică a clădirilor publice, în categoria de beneficiari finali ai finanțării sunt incluse și autoritățile publice centrale.

Fondurile alocate

Eligibilitatea cheltuielilor în cadrul PNRR 2021-2026 începe cu data de 1 februarie 2020, dată de la care devin eligibile cheltuielile aferente implementării proiectelor.

Mecanismul de alocare a fondurilor, încheiere a contractelor de finanțare, monitorizare proiecte, raportare precum și orice alte măsuri este cel prevăzut de OUG 88/2020.

Fondurile prevăzute pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României.

De asemenea, elaborarea documentațiilor tehnico-economice va fi finanțată și din fonduri europene aferente perioade 2014-2020.

Pentru pregătirea proiectelor care vor fi finanțate, bugetele estimate sunt:

* maxim 700 milioane lei pentru proiecte de infrastructură pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare și desecare, protecție antigrindină, împăduriri, precum și pentru alte proiecte de infrastructură specifice acestui domeniu;

* maxim 500 milioane lei pentru proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism și cultură, ecologizare platforme industriale, înființare/reabilitare/modernizare campusuri școlare necesare învățământului profesional și tehnic, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice necesare populației;

* maxim 125 milioane lei pentru proiecte de infrastructură din domeniul sănătății publice pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate spitalelor, inclusiv dacă este cazul înființarea de unități spitalicești noi, precum și dotarea cu echipamente medicale, refuncționalizarea unităților spitalicești, precum și pentru alte categorii de măsuri necesare creșterii rezilienței unităților medicale din domeniul oncologiei și bolilor cardio-vasculare;

* maxim 125 milioane lei pentru proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic;

* maxim 250 milioane lei pentru proiecte de infrastructură de apă-canalizare;

* maxim 250 milioane lei pentru proiecte de infrastructură edilitară.

În cadrul Planului, Ministerul Fondurilor Europene va aloca fondurile necesare pregătirii proiectelor pe bază de convenții de finanțare, încheiate cu beneficiarii finali de fonduri pentru pregătirea proiectelor, în funcție de valoarea estimată a proiectelor de investiții, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

 

 

Sus