Oferte locuri de munca top

Finantare pentru extinderea retelei de apa-canal din Ilfov

Au fost semnate contractele de finanțare în valoare totală de 121,5 milioane euro pentru extinderea rețelei de apă-canal din Snagov, Afumați și Găneasa, județul Ilfov, incluse în zona metropolitană București.

Proiectele vor fi finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Cele două proiecte vizează infrastructura de apă și apă uzată din:

* Afumați și Găneasa, cu o valoare eligibilă de 246.475.627 lei, fără TVA.

Lucrările aferente acestui proiect cuprind extinderea rețelei de distribuție apă pe 11,7 km, extinderea rețelei de canalizare pe 32,3 km, extinderea conductelor de aducțiune pe 8 km și dotarea cu conducte de refulare pe 0,4 km.

În Găneasa, proiectul depus de Apă-Canal Ilfov vizează localitățile Găneasa, Mora Domnească și Cozieni. Săpăturile ar trebui să înceapă anul viitor. Primăria Găneasa a depus proiect separat pentru Piteasca și Șindrilița, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Cine oferteaza pentru proiectarea unor importante drumuri

Proiectul include:

1 Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterană 2 buc

2 Reabilitarea conductelor de aducțiune 1.790 m

3 Reabilitare rezervoare de înmagazinare apă potabilă 3 buc

4 Reabilitare stații de pompare 2 buc

5 Extindere captare 2 buc

6 Extinderea conductelor de aducțiune  8.035 m

7 Stații noi de tratare a apei/clorinări2 buc

8 Rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă 3 buc

9 Stații noi de pompare apă 5 buc

10 Extinderea rețelei de distribuție apă 11.708 m

11 Branșamente noi rețea apă 331buc

12 Branșamente pe rețea de apă existentă 300 buc

13 Sistem SCADA 1 buc

14 Reabilitarea rețelei de canalizare 210 m

15 Reabilitare racorduri de canalizare 17 buc

16 Reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată 1 buc

17 Reabilitare conducte de refulare 410 m

18 Colectoare noi de canalizare 217 m

19 Extinderea rețelei de canalizare 32.334 m

20 Conducte de refulare 18.694 m

21 Stații noi de pompare apă uzată 17 buc

22 Stații noi de epurare 1 buc

23 Sistem SCADA 1 buc

24 Racorduri noi de canalizare 1.924 buc

25 Racorduri noi pe canalizare existenta 1.156 buc

Peste 10 mii mp de spatii noi, in cadrul unei ferme din provincie

* în aglomerarea Snagov (satele Snagov, Ghermănești, Ciofliceni, Vlădiceasa și Tîncăbești)

Acest contract cuprinde extinderea rețelei de distribuției de apă și cea de canalizare pe o lungime de 33 km, extinderea rețelei de aducțiune pe 3,7 km și dotarea cu conducte de refulare pe 10,7 km

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 pentru localitatea Snagov are o valoare eligibilă de 246.475.627 lei, fără TVA.

Acesta include realizarea lucrărilor la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitatea Snagov, după cum urmează:

1 Fronturi captare nouă 2buc/8foraje

2 Extinderea conductelor de aducțiune 3.777m

3 Stații noi de tratare a apei/clorinări 2 buc

4 Rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă 4 buc

5 Stații noi de pompare apă 7 buc

6 Extinderea rețelei de distribuție apă 33.524 m

7 Branșamente noi 2.928 buc

8 Sistem SCADA 1 buc

9 Reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată 3 buc

10 Reabilitare conducte de refulare 9.420 m

11 Extinderea rețelei de canalizare 33.760 m

12 Conducte de refulare 10.785 m

13 Stații noi de pompare apă uzată 19 buc

14 Sistem SCADA   1 buc

15 Racorduri noi de canalizare 3.454 buc

Cladire mixta, cu 28 niveluri, in curs de autorizare, in Capitala

Proiectele vor asigura conectarea la rețeaua de apă a 25.800 de locuitori și acces la canalizare pentru 18.600 locuitori. Contractele vor aduce Ilfovului o rețea de distribuție extinsă cu 45 de kilometri și o rețea de canalizare extinsă cu 66 kilometri, conform declarațiilor ministrului investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus