Oferte locuri de munca top

Finantare pentru eficienta energetica a tuturor cladirilor publice

Toate clădirile publice, nu doar pentru cele cu destinație de învățământ, vor beneficia de finanțarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice și gestionarea energiei.

Aceasta conform modificărilor ce vor fi aduse Ghidului de finanțare aferent programului guvernamental, modificări lansate în consultare publică.

Astfel, devin eligibile toate clădirile aflate în proprietatea/administrarea UAT, nu doar unitățile de învățământ.

De asemenea, au fost introduse mai multe categorii de solicitanți eligibili, pe lângă UAT, respectiv: consiliile județene și instituțiile publice din subordinea autorităților publice locale.

Totodată, va fi crescut pragul minim de eficientizare a consumului de energie electrică, în sensul introducerii obligativității obținerii unei reduceri de minimum 30% a consumului de energie, respectiv a unei reduceri cu cel puțin 30% a emisiilor de CO2.

În același timp, va fi introdus un criteriu nou de punctaj, respectiv maturitatea proiectului (maxim 10 pct.), demonstrată prin stadiul proiectului tehnic și al autorizației de construire.

Pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București vor fi modificate criteriile de eligibilitate în scopul clarificării unor aspecte legate:

* finanțarea cheltuielilor eligibile în cuantum de până la 100%, în loc de minimum 90%, deci eliminarea contribuției proprii obligatorii;

* restructurarea categoriilor de solicitanți (în funcție de populație și rang) și suplimentarea alocărilor pentru fiecare categorie, astfel:

– 3.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori;

– 6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;

– 8.000.000 lei pentru orașe;

– 14.000.000 lei pentru consilii județene;

– 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;

– 12.000.000 lei pentru municipii de rang I;

– 10.000.000 lei pentru municipii de rang II;

– 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.

Alte modificări

* introducerea posibilității acordării avansului;

* transmiterea electronică a documentațiilor prevăzute de ghid;

* modificarea procedurilor de depunere, selecție și contractare a proiectelor, în vederea contractării cu celeritate a sumelor alocate și favorizării proiectelor cu punctaje cât mai mari;

* introducerea posibilității demarării procedurilor de achiziție și contractării serviciilor/lucrărilor (de către solicitantul al cărui proiect a fost aprobat) imediat după aprobarea cererii de finanțare, înaintea semnării contractului cu AFM;

* eliminarea unor documente justificative pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului de verificare a acestora (de ex. certificat de cazier fiscal, sau, din cartea tehnică a construcției, certificate de calitate, procese verbale de lucrări ascunse etc).

 

Descărcați aici Modificările Ghidului de finanțare

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus