Oferte locuri de munca top

Finantare majorata la peste 13 mld euro pentru programul Anghel Saligny

Guvernul a aprobat astăzi majorarea cu 15,5 miliarde lei, până la 65,5 miliarde lei (peste 13 miliarde de euro) valoarea totală a programului Anghel Saligny, prin care sunt finanțate proiecte de alimentări cu apă, drumuri publice și sisteme de distribuție a gazelor naturale.

Autoritățile contractante au la dispoziție 30 de zile de la data intrării în vigoare a noii ordonanțe de urgență pentru a încărca în platforma electronică „investiții.mdlpa.ro” toate datele solicitate de către Ministerul Dezvoltării.

Dacă nu respectă acest termen vor fi decăzute din dreptul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Vor incepe lucrarile intr-un contract rutier de peste 12 mil euro

Suma va fi distribuită pe perioada 2021-2028 astfel:

* pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei și pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale: 22,5 miliarde lei

* pentru drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, variante ocolitoare ale localităților, precum și pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice: 30 miliarde lei.

Pentru drumurile publice încadrate ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor a fost suplimentat bugetul inițial cu suma de 10 miliarde lei, având în vedere numărul mare de solicitări pentru această categorie de investiții, respectiv 4.858 cerereri depuse prin Program, cu o valoare aproximativă de 89 miliarde lei.

* pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale: 13 miliarde lei.

A fost semnat contractul pentru un important proiect de infrastructura de transport

Pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale a fost suplimentat bugetul inițial cu suma de 5,5 miliarde lei, ținând cont de faptul că vor fi preluate în cadrul programului Anghel Saligny 105 proiecte cu suma de 5,502 miliarde lei, inclusiv TVA, care au fost admise în cadrul POIM, dar nu au primit finanțare întrucât valoarea acestora excedează plafonului alocat.

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, Ministerul Investițiilor și Programelor Europene va trebui să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației toate documentațiile depuse de către unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară în vederea obținerii finanțării, precum și toate documentele întocmite în cadrul evaluării obiectivelor de investiții, în baza unui protocol de predare-primire.

Hale de peste 10 mii mp vor fi construite in Bucuresti

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

Sus