Oferte locuri de munca top

Finantare de 256 mil lei pentru investitii in Portul Galati

Două noi contracte de finanțare a unor lucrări de construcții în Portul Galați au fost semnate de ministrul Transporturilor.

Valoarea acestora este de 256,42 milioane de lei, iar finanțarea va fi efectuată din fonduri nerambursabile.

Ambele contracte vizează finalizarea etapei a II-a a proiectului demarat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Port Bazinul Nou SA

Contractul semnat cu firma Port Bazinul Noua SA asigură finalizarea lucrărilor de modernizare, extindere și dotare a platformei multimodale Galați la o capacitate de manipulare de 150.000 TEU/an.

Astfel, lucrările realizate de Port Bazinul Nou S.A. în cadrul acestui contract contribuie la integrarea de echipamente moderne în conceptul terminalului, capabile să manipuleze unitățile de încărcare intermodale pentru a permite furnizarea de servicii portuare de calitate.

Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare este de 229.949.087 lei, din care co-finanţarea FC reprezintă 114.974.544 lei, iar contribuția de la bugetul de stat în suma de 114.974.544 lei.

Proiectele au în vedere investiții privind infrastructura de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) și sunt etapizate din perioada de finanțare 2014-2020.

De asemenea, acestea prevăd lucrări la structuri existente, într-o zonă industrială existentă, antropizată, cu scopul de a facilita cele trei moduri de transport: rutier, feroviar și fluvial.

Incep lucrarile din etapa a patra de construire a unei centuri

PBN Logistics SA

Prin contractul de finanțare, semnat cu PBN Logistics SA, se asigură finalizarea lucrărilor de amenajare a danei si a platformei Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați.

Aceasta în vederea creșterii volumului de mărfuri încărcate/descărcate în Portul Galați cu aproximativ 48.000 tone în primul an de exploatare, precum și reducerea timpilor de încărcare/descărcare și creșterea siguranței în timpul operațiunilor portuare.

Astfel, lucrările realizate de PBN Logistics S.A. în cadrul acestui contract contribuie la

modernizarea infrastructurii portuare în vederea manipulării unui volum crescut de marfă în acord cu potențialul existent.

Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare este de 26.480.219 lei, din care valoarea ajutorului acordat este de 25.950.614 lei (98%) și contribuția proprie a beneficiarului 529.604 lei (2%).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus