Oferte locuri de munca top

Fara taxe de scoatere din agricol si includere in intravilan, in anumite situatii

Anumiți beneficiari ar putea fi exceptați de la plata taxelor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol și de introducere a lor în circuitul intravilan.

Aceasta dacă va fi votată o nouă propunere legislativă ce are în vedere modificări ale Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Propunerea vine în contextul în care pentru realizarea proiectelor comunitare sau industriale greenfield este necesară aducerea în interiorul localităților de suprafețe noi care să fie alocate prin planurile urbanistice proiectelor de acest tip.

Din acest motiv comunitățile locale trebuie stimulate să întocmească proiecte urbanistice noi care să genereze dezvoltare la standardele de mediu și de urbanism specifice prezentului.

Un grup de 24 de deputați PNL susține că există o necorelare legislativă care înfrânează realizarea acelor proiecte, respectiv reglementarea diferită a taxei, cu un cuantum ridicat de scoatere din circuitul agricol și a taxei de introducere în circuitul intravilan a unor suprafețe. Acestea sunt taxe pe care statul le percepe unor entități administrative, parte componentă a edificiului statal, înainte de aprobarea noilor reglementări de urbanism.

Cuantumul acestora este atât de ridicat încât multe comunități de dimensiuni mai mici renunță să-și actualizeze planurile urbanistice din cauza imposibilității de a achita taxele menționate, susțin inițiatorii noului proiect de lege.

Astfel, deputații propun exceptarea autoritățile publice locale de la plata taxelor de scoatere din domeniul agricol și includere în domeniul intravilan a unor suprafețe necesare dezvoltării comunitare în procedura de elaborare a noilor planuri urbanistice

Proiectul legislativ este înregistrat la Senat pentru dezbatere.

Un ansamblu cu mai multe cladiri va fi construit cu circa  28 mil euro

Propunerea legislativă

Legea fonduiui funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, din 5 ianuarie 1998, se modifica după cum urmează:

  1. La articolul 921, alineatul (2) lit. a) se modifică şi se completează cu următorul cuprins:

(2) Prin excepţie de la alin. (1) tariful nu se plăteşte pentru introducerea în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale:

  1. a) a terenurilor agricole din extravilan pentru realizarea obiectivelor de interes public, finanţate de la bugetul de stat sau bugetul local, ai căror beneficiary sunt autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, prin Planul urbanistic zonal/planul urbanistic general sau pentru aprobarea acestor planuri care conţin terenuri agricole din extravilan.

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus